Education

“1. Alin sa tatlong Ts na kapag ito ay ginamit makatutulong hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili.”, A. Panahon, B. Kayamanan, C. Talento, D. Pagmamahal, at bakit??? (*kaylangan ng short explanation)

Written by Winona · 17 sec read >


1. Alin sa tatlong Ts na kapag ito ay ginamit makatutulong hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili.


A. Panahon
B. Kayamanan
C. Talento
D. Pagmamahal​

at bakit??? (*kaylangan ng short explanation)​

Answer:

B, C, D

Explanation:

tutulong tayo sa abot ng ating makakaya dahil sa panahon ngayon mas maraming naghirap dahil sa pandemic.

dapat nating gamitin sa mabuti ang talentong ipinagkaloob ng Dios sa atin.

pagmamahal kayang kayang ibigay kahit walang Kapalit na pera.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.