Education

1. Ano ang tawag sa talaan ng dami ng produkto sa bawat pagbabago ng presyo, a. batas ng demand, b. kurba ng demand, c. paglipat no demand, d. iskedyul ng demand, 2. Alin sa mga ito ang Dikabilang sa mga depresyong salik na nakaapekto sa demand, a. Kita o tubo ng nagtitinda, b. Populasyon sa lugar, c. Panlasa ng Mamimili, d. Espekulasyon o inaasahan ng mamimili, 3. Ano isinasaad ng batas ng suplay?, g mataas ang presyo ng isang produkto, marami rin ang bilang ng produktong handang ipa, mataas ang presyo ng isang kalakal o paglilingkod, mababa ang dami ng suplay, mataas ang bilang ng suplay ay mataas din ang demand nito, gang produkto o serbisyo ay mataas anng presyo magkapantay lamang ang demand ats, _4. Sa kasalukuyan, saan nagaganap ang pinakamabilis na transakyon ng pakikipagpalito, a. bahay-kalakal, b. tindahan, C. online, d. lahat ng nabanggit, 5. Paano nakikita ang ugnayan ng mga bahay-kalakal at mamimili sa pamamagitan ng, d?, akda ng makatarungang buwis, b. pagtatakda ng bilang ng mamimili

Written by Winona · 34 sec read >


1. Ano ang tawag sa talaan ng dami ng produkto sa bawat pagbabago ng presyo


a. batas ng demand
b. kurba ng demand
c. paglipat no demand
d. iskedyul ng demand
2. Alin sa mga ito ang Dikabilang sa mga depresyong salik na nakaapekto sa demand
a. Kita o tubo ng nagtitinda
b. Populasyon sa lugar
c. Panlasa ng Mamimili
d. Espekulasyon o inaasahan ng mamimili
3. Ano isinasaad ng batas ng suplay?
g mataas ang presyo ng isang produkto, marami rin ang bilang ng produktong handang ipa
mataas ang presyo ng isang kalakal o paglilingkod, mababa ang dami ng suplay
mataas ang bilang ng suplay ay mataas din ang demand nito
gang produkto o serbisyo ay mataas anng presyo magkapantay lamang ang demand ats
_4. Sa kasalukuyan, saan nagaganap ang pinakamabilis na transakyon ng pakikipagpalito
a. bahay-kalakal
b. tindahan
C. online
d. lahat ng nabanggit
5. Paano nakikita ang ugnayan ng mga bahay-kalakal at mamimili sa pamamagitan ng
d?
akda ng makatarungang buwis
b. pagtatakda ng bilang ng mamimili​

Answer:

  1. A
  2. C
  3. Saan po pagpipilian?
  4. B
  5. B

Explanation:

Sanay Makatulong pa brainlist po!


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.