Education

1.ito ay isang maliliit na bagay na hindi na kailangan., A.nabubulok, B.papel, C.basura, D.di-nabubulok, 2.isang pambansang batas na may kinalaman sa makalikasan at praktikal na pamamahala ng basura., A.material recovery facility, “B.3Rs”, C.recycle, D. the ecological solid waste management act 2000, 3. ayon sa pagkakasunodsunod alin ang unang hinugugasan?, A.baso, B.plato, C.kaldero,kaserola,kawali,at iba pa, D.sandok at siyansi, 4.saang bahagi ng place mat inilalagay ang tinidor?, A.sa gitna ng plato, B.sa katabi ng baso , C.sa kanang bahagi, D.sa kaliwang bahagi , 5.ilang pulgada mula sa gilid ng mesa dapat ilagay sa plato?, A.1 pulgada , B.3 pulgada, C.5 pulgada, D.1/2 pulgada, “6.kunabibilangan ng ibat ibang uri ng mga pagkain, balat at gulay, papel, halaman at mga patay na hayop.”, A.nabubulok, B.di-nabubulok, C.recycle, D.reduce, 7.ang pagbabawas ng dami ng basura sa sistematikong paraan., A.reuse, B.recycle, C.reduce, D.nabubulok, 8.paghahanap ng ibang paraan kung paano ang isang patayong bagay ay maaring gamitin muli., A.reduce, B.recycle, C.di-nabubulok, D.reuse, 9. saang bahagi ng place mat inilalagay ang kutsara?, A.sa labas ng place mat, B.katabi ng tinidor, C.sa kanang bahagi, D.sa ibabaw ng plato, 10.gaano kadami ang inilalagay na tubig sa baso?, A.3/4 ng baso, B.1/2 ng baso, C.dapat puno ang baso, D.1/4 ng baso, please i need your help with my sister., thank you for answering, >correct answer-brainleast,vote,haert<, \xd7wrong answer- report\xd7, \xd7just score chasing-report\xd7, thank you

Written by Winona · 53 sec read >


1.ito ay isang maliliit na bagay na hindi na kailangan.


A.nabubulok
B.papel
C.basura
D.di-nabubulok
2.isang pambansang batas na may kinalaman sa makalikasan at praktikal na pamamahala ng basura.
A.material recovery facility
B.3Rs
C.recycle
D. the ecological solid waste management act 2000
3. ayon sa pagkakasunodsunod alin ang unang hinugugasan?
A.baso
B.plato
C.kaldero,kaserola,kawali,at iba pa
D.sandok at siyansi
4.saang bahagi ng place mat inilalagay ang tinidor?
A.sa gitna ng plato
B.sa katabi ng baso
C.sa kanang bahagi
D.sa kaliwang bahagi
5.ilang pulgada mula sa gilid ng mesa dapat ilagay sa plato?
A.1 pulgada
B.3 pulgada
C.5 pulgada
D.1/2 pulgada
6.kunabibilangan ng ibat ibang uri ng mga pagkain, balat at gulay, papel, halaman at mga patay na hayop.
A.nabubulok
B.di-nabubulok
C.recycle
D.reduce
7.ang pagbabawas ng dami ng basura sa sistematikong paraan.
A.reuse
B.recycle
C.reduce
D.nabubulok
8.paghahanap ng ibang paraan kung paano ang isang patayong bagay ay maaring gamitin muli.
A.reduce
B.recycle
C.di-nabubulok
D.reuse
9. saang bahagi ng place mat inilalagay ang kutsara?
A.sa labas ng place mat
B.katabi ng tinidor
C.sa kanang bahagi
D.sa ibabaw ng plato
10.gaano kadami ang inilalagay na tubig sa baso?
A.3/4 ng baso
B.1/2 ng baso
C.dapat puno ang baso
D.1/4 ng baso

please i need your help with my sister.
thank you for answering
>correct answer-brainleast,vote,haert<
×wrong answer- report×
×just score chasing-report×
thank you​

\largenderline{\mathbb{ANSWER}:}

1. B.papel

2.B. 3Rs

3.A.baso

4.D.sa kaliwang bahagi

5.B.

6.A.nabubulok

7.C.reduce

8.D.reuse

9.B.katabi ng tinidor

10.3/4 ng baso

=================================

#CarryOnLearning

\small\sf {Mark \: me \: brainliest}


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.