Education

1 Naranasan mo na bang maagawan ng isang bagay?, 2. Ano ang iyong naramdaman?, 3. Nasisiyahan k aba habang nakikipaglaro sa iyong kaibigan?, 4. Nasubukan mo na bang nakipaglaro sa iyong kapatid o magulang?, 5.Nakatutulong ba sa paglinang ng physical fitness ang paglalaro? Bakit?,

Written by Winona · 16 sec read >


1 Naranasan mo na bang maagawan ng isang bagay?


2. Ano ang iyong naramdaman?
3. Nasisiyahan k aba habang nakikipaglaro sa iyong kaibigan?
4. Nasubukan mo na bang nakipaglaro sa iyong kapatid o magulang?
5.Nakatutulong ba sa paglinang ng physical fitness ang paglalaro? Bakit?

Answer:

1.Oo

2.naainis at nalungkot

3.oo

4oo at mas masarap sa pakiramdam pag kalaro mo Ang iyong pamilya

5.opo,dahil lalong lumalakas Ang ating katawan pag kumikilis Tayo at nababanat Ang ating mga buto at kalamnan


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.