Education

1. Para sayo ano ang kahulugan ng salitang Choices?

Written by Winona · 3 sec read >


1. Para sayo ano ang kahulugan ng salitang Choices?​

 \huge \tt{ANSWER!}

Ang choices ay sangkot sa paggawa ng desisyon.

 \small\pink{hope \: it \: helps}

 \small\orange{pa \: brainliest \: po}


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.