Education

1. Sa paanong paraan naipakita ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Hapon ang kanilang pagmamahal sa sariling bayan?, 2. Sa kasalukuyang panahon, sa iyong edad, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa ating bansa? Magbigay ng mga sitwasyon. , 3. Ano ang iyong naramdaman sa pangyayaring di malilimutan ng mga Pilipino, ang Death March? Ipaliwanag. , 4. Ano-ano ang mga naging negatibong epekto ng pananakop ng Hapones sa ating bansa? , 5. Kung ikaw ay nabubuhay noong panahon ng pananakop ng Hapones, ikaw ba ay susuko o makikipaglaban pa din para sa Kalayaan ng Pilipinas? Ipaliwanag ang iyong sagot.

Written by Winona · 22 sec read >


1. Sa paanong paraan naipakita ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Hapon ang kanilang pagmamahal sa sariling bayan?


2. Sa kasalukuyang panahon, sa iyong edad, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa ating bansa? Magbigay ng mga sitwasyon.
3. Ano ang iyong naramdaman sa pangyayaring di malilimutan ng mga Pilipino, ang Death March? Ipaliwanag.
4. Ano-ano ang mga naging negatibong epekto ng pananakop ng Hapones sa ating bansa?
5. Kung ikaw ay nabubuhay noong panahon ng pananakop ng Hapones, ikaw ba ay susuko o makikipaglaban pa din para sa Kalayaan ng Pilipinas? Ipaliwanag ang iyong sagot.​

Answer:

5. makikipaglaban ako para sa kalayaan ng ating kapwa pilipino


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.