Education

1. Tameelal Panuto: Isulat sa patlang ang Tama kung wasto ang pahayag at Mali namn kung hindi wasto ang pahayag. 1. Bagamat limitado ang gampanin ng mga kababaihan sa lipunan, makikita naman natin na malaki ang kanilang gampaning pangrelihiyon. 2. Sa mga kasaysayan ng mga sinaunang lipunan sa Asya, ang mga kababaihan ay may mga gampanin lamang sa loob ng tahanan at hindi limitado ang pagkakaroon ng mga tungkuling Panlipunan. 3. Kinatatakutan ang mga kababaihan sa Timog-Silangang Asya sa pagkat maaari nilang gamitin ang kapangyarihan nila upang makapanakit ng ibang tao. 4. Sa Timog-Silangang Asya, ang mga lalaki ay nagbabayad ng bride price para sa kanilang mapapangasawa. 5. Sa Babylonia, ang kababaihan ay maaaring makilahok sa kalakalan sa pahintulot ng asawa.

Written by Winona · 27 sec read >


1. Tameelal Panuto: Isulat sa patlang ang Tama kung wasto ang pahayag at Mali namn kung hindi wasto ang pahayag. 1. Bagamat limitado ang gampanin ng mga kababaihan sa lipunan, makikita naman natin na malaki ang kanilang gampaning pangrelihiyon. 2. Sa mga kasaysayan ng mga sinaunang lipunan sa Asya, ang mga kababaihan ay may mga gampanin lamang sa loob ng tahanan at hindi limitado ang pagkakaroon ng mga tungkuling Panlipunan. 3. Kinatatakutan ang mga kababaihan sa Timog-Silangang Asya sa pagkat maaari nilang gamitin ang kapangyarihan nila upang makapanakit ng ibang tao. 4. Sa Timog-Silangang Asya, ang mga lalaki ay nagbabayad ng bride price para sa kanilang mapapangasawa. 5. Sa Babylonia, ang kababaihan ay maaaring makilahok sa kalakalan sa pahintulot ng asawa.​

Answer:

1.tama

2.mali

3.tama

4.tama

5.mali

Explanation:

yan LNG sana makatulong


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.