Education

10. ano ang gamit sa simbolong flat ?, a . nagbabantay ng tono, b . nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota, c. ginagamit upang mapataas ang kalahating tono ng isang natural na nota, d.nagpapa balik sa normal na tono ng nota mababa o pinataas, 11. anong simbolo ang naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay dapat tugtugin o awitin ng half step pataas ?, a . sharp, b . clef, c . flat, d . pitch name, 12. ano ang dapat mong tandaan upang makabuo ng isang simpleng melodya ?, a . pag gamit lang ang isang uri ng nota at pahinga, “b . paggamit ng ibat-ibang uri ng nota at pahinga”, c . hindi kailangan ang key signature at time signature sa pagbuo ng simpleng melodia, d . wala sa nabanggit, 13. bakit mahalaga malaman ang wastong time signature key signature at scale sa pagbuo ng isang simpleng melody ?, a . upang maging maayos ang paggawa ng simpleng melody, b . upang may gabay sa pag-awit, c . upang maging, d . wala sa nabanggit, 14. ito ay isinasagawa bago ang pagtatanghal haba ng sinusundan ang do mi so do mi so do pattern na unti-unting itataas ang pitch hanggang sa pinakamataas na range na maabot ang tinig at dahan-dahan ibaba hanggang sa pinakamababang range na maabot, a . tongue exercise, b . volcanization, c . rhyming, d . humming, 15. bakit mahalagang magsagawa ng vulcanization bago umawit ?, a . upang makuha ang tamang tono, b . upang lumuwag ang vocal cord at maging madali ang pag-awit, c . upang maihanda ang sarili bago umawit, d . upang lalong mapaganda ang tinig, pake help po

Written by Winona · 1 min read >


10. ano ang gamit sa simbolong flat ?


a . nagbabantay ng tono
b . nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota
c. ginagamit upang mapataas ang kalahating tono ng isang natural na nota
d.nagpapa balik sa normal na tono ng nota mababa o pinataas

11. anong simbolo ang naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay dapat tugtugin o awitin ng half step pataas ?
a . sharp
b . clef
c . flat
d . pitch name

12. ano ang dapat mong tandaan upang makabuo ng isang simpleng melodya ?
a . pag gamit lang ang isang uri ng nota at pahinga
b . paggamit ng ibat-ibang uri ng nota at pahinga
c . hindi kailangan ang key signature at time signature sa pagbuo ng simpleng melodia
d . wala sa nabanggit

13. bakit mahalaga malaman ang wastong time signature key signature at scale sa pagbuo ng isang simpleng melody ?
a . upang maging maayos ang paggawa ng simpleng melody
b . upang may gabay sa pag-awit
c . upang maging
d . wala sa nabanggit

14. ito ay isinasagawa bago ang pagtatanghal haba ng sinusundan ang do mi so do mi so do pattern na unti-unting itataas ang pitch hanggang sa pinakamataas na range na maabot ang tinig at dahan-dahan ibaba hanggang sa pinakamababang range na maabot
a . tongue exercise
b . volcanization
c . rhyming
d . humming

15. bakit mahalagang magsagawa ng vulcanization bago umawit ?
a . upang makuha ang tamang tono
b . upang lumuwag ang vocal cord at maging madali ang pag-awit
c . upang maihanda ang sarili bago umawit
d . upang lalong mapaganda ang tinig

pake help po​

Answer:

10. ano ang gamit sa simbolong flat ?

a . nagbabantay ng tono

b . nagpapababa ng kalahating tono ng isang natural na nota

c. ginagamit upang mapataas ang kalahating tono ng isang natural na nota

d.nagpapa balik sa normal na tono ng nota mababa o pinataas

11. anong simbolo ang naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay dapat tugtugin o awitin ng half step pataas ?

a . sharp

b . clef

c . flat

d . pitch name

  • a

12. ano ang dapat mong tandaan upang makabuo ng isang simpleng melodya ?

a . pag gamit lang ang isang uri ng nota at pahinga

b . paggamit ng ibat-ibang uri ng nota at pahinga

c . hindi kailangan ang key signature at time signature sa pagbuo ng simpleng melodia

d . wala sa nabanggit

13. bakit mahalaga malaman ang wastong time signature key signature at scale sa pagbuo ng isang simpleng melody ?

a . upang maging maayos ang paggawa ng simpleng melody

b . upang may gabay sa pag-awit

c . upang maging

d . wala sa nabanggit

  • a

14. ito ay isinasagawa bago ang pagtatanghal haba ng sinusundan ang do mi so do mi so do pattern na unti-unting itataas ang pitch hanggang sa pinakamataas na range na maabot ang tinig at dahan-dahan ibaba hanggang sa pinakamababang range na maabot

a . tongue exercise

b . volcanization

c . rhyming

d . humming

15. bakit mahalagang magsagawa ng vulcanization bago umawit ?

a . upang makuha ang tamang tono

b . upang lumuwag ang vocal cord at maging madali ang pag-awit

c . upang maihanda ang sarili bago umawit

d . upang lalong mapaganda ang tinig

c

pake help po


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.