Education

(10 puntos) A.Panuto: Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng epekto ng magagalang na salita. Iguhit ito sa loob ng kahon.

Written by Winona · 6 sec read >


(10 puntos) A.Panuto: Gumawa ng isang poster na nagpapakita ng epekto ng magagalang na salita. Iguhit ito sa loob ng kahon.​

Answer:

ang isang mabuting bata ay may magandang kinabukasan.

#carryonlearning


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.