Education

11. Siya ang kauna-unahang gobernador sibil na itinalaga ng pangulo ng Estados Unidos, A. Heneral Elwell Ottis, B.Heneral Wesley Merrit, C.Heneral Arthur McArthur, D.Heneral William Howard Taft, 12. Ipinatupad ang patakarang ito upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. , A.Patakarang Pasipikasyon, B.Patakarang Kooptasyon, C.Patakarang Demokrasya , D.Patakarang Militar , 13. Layunin ng patakarang ito na supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipino na patuloy na nakikipaglaban sa mga Amerikano para sa kalayaan ng bansa. A. Patakarang Pasipikasyon , C. Patakarang Kooptasyon, B. Patakarang Demokrasya, D. Patakarang Militar, 14. Ano susog na nagbigay daan sa upang palitan ang pamahalaang millitar ng pamahalaang sibil , 15. Ang Batas, Malasariling Pamahalaan., A. Batas Cooper, C. Batas Hare-Hawes Cutting, B. Batas Jones, D. Batas tyding- McDuffie, 16. Ang Batas, ay naging batayan ng pamahalaang demokratiko., A. Batas Cooper, C. Batas Hare-Hawes Cutting, B. Batas Jones, D. Batas tyding- McDuffie, 17. Mas kilala ito sa tawag na Philippine Autonomy Act na naging unang hakbang sa, pagsasarili ng ating bansa., A. Batas Cooper, C. Batas Hare-Hawes Cutting, B. Batas Jones, D. Batas tyding-McDuffie, 18. Ang nagpasa ng resolusyon sa pagtatag ng isang Komisyong Pangkalayaan., A. Batas Asemblea, C. Batas Asamblea, B. Kongreso, D. Senado, 19. Sino ang nanguna sa unang misyong pangkalayaan papuntang Amerika?, A. Sergio Osemena, C. Benito Legarda, B. Claro M. Recto, D. Manuel Luis Quezon, 20. Ang Misyong OS-ROX ay pinangunahan nina, A. Sergio Oseme\xf1a at Manuel Luis Quezon, B. Claro M. Recto at Sergio Osme\xf1a, C. Sergio Osme\xf1a at Manuel Roxas, D.Sergio Osme\xf1a at Manuel Luis Quezon, KUNG DI NAMAN TAMANG SAGOT I BIBIGAY REPORT KO

Written by Winona · 59 sec read >


11. Siya ang kauna-unahang gobernador sibil na itinalaga ng pangulo ng Estados Unidos


A. Heneral Elwell Ottis
B.Heneral Wesley Merrit
C.Heneral Arthur McArthur
D.Heneral William Howard Taft

12. Ipinatupad ang patakarang ito upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano.
A.Patakarang Pasipikasyon
B.Patakarang Kooptasyon
C.Patakarang Demokrasya
D.Patakarang Militar

13. Layunin ng patakarang ito na supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipino na patuloy na nakikipaglaban sa mga Amerikano para sa kalayaan ng bansa. A. Patakarang Pasipikasyon
C. Patakarang Kooptasyon
B. Patakarang Demokrasya
D. Patakarang Militar

14. Ano susog na nagbigay daan sa upang palitan ang pamahalaang millitar ng pamahalaang sibil

15. Ang Batas
Malasariling Pamahalaan.
A. Batas Cooper
C. Batas Hare-Hawes Cutting
B. Batas Jones
D. Batas tyding- McDuffie

16. Ang Batas
ay naging batayan ng pamahalaang demokratiko.
A. Batas Cooper
C. Batas Hare-Hawes Cutting
B. Batas Jones
D. Batas tyding- McDuffie

17. Mas kilala ito sa tawag na Philippine Autonomy Act na naging unang hakbang sa
pagsasarili ng ating bansa.
A. Batas Cooper
C. Batas Hare-Hawes Cutting
B. Batas Jones
D. Batas tyding-McDuffie

18. Ang nagpasa ng resolusyon sa pagtatag ng isang Komisyong Pangkalayaan.
A. Batas Asemblea
C. Batas Asamblea
B. Kongreso
D. Senado

19. Sino ang nanguna sa unang misyong pangkalayaan papuntang Amerika?
A. Sergio Osemena
C. Benito Legarda
B. Claro M. Recto
D. Manuel Luis Quezon

20. Ang Misyong OS-ROX ay pinangunahan nina
A. Sergio Osemeña at Manuel Luis Quezon
B. Claro M. Recto at Sergio Osmeña
C. Sergio Osmeña at Manuel Roxas
D.Sergio Osmeña at Manuel Luis Quezon

KUNG DI NAMAN TAMANG SAGOT I BIBIGAY REPORT KO ​

ANSWER:

11. B.Heneral Wesley Merrit

12. B.Patakarang Kooptasyon

13. A. Patakarang Pasipikasyon

14. Susog Spooner

15. C. Batas Hare-Hawes Cutting

16. A. Batas Cooper

17. B. Batas Jones

18. A. Batas Asemblea

19. D. Manuel Luis Quezon

20. C. Sergio Osmeña at Manuel Roxas


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.