Education

2. May amigo kang mahilig magdrowing pero abo niyang iheras an saiyang talento ta dae siya nakakataram., 3. Naarama, n mo an isasagibong “paralympics” sa saindong lugar. 4. May mga bado kang pang-isports na dae mo na nasusulog. Nahiling mong gisi na an sulot na pangkawat kan saranaki

Written by Winona · 11 sec read >


2. May amigo kang mahilig magdrowing pero abo niyang iheras an saiyang talento ta dae siya nakakataram.


3. Naarama
n mo an isasagibong “paralympics” sa saindong lugar. 4. May mga bado kang pang-isports na dae mo na nasusulog. Nahiling mong gisi na an sulot na pangkawat kan saranaki​

Answer:

paki Tagalog nalang kasi wala akong naintindihan oo


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.