Education

29. Bibigyan siya ng manipis na aklat na may malalaking drowing at nandidilat na mga letra. Ituturo sa kanya ng titser. “Apple”. “Epol,” sabi ng bata. Paano nakaapekto sa murang isipan ng bata ang paraan ng pagtuturo sa kanya tungkol sa wika?, a. Nagdudulot ng pagkalito sa isipan ng bata. , b. Nakatutulong sa bata upang umangat sa mga kapwa bata. , c. Nalilinang ang tiwala sa sarili ng isang bata. , d. Napauunlad ang kaalaman ng bata.

Written by Winona · 18 sec read >


29. Bibigyan siya ng manipis na aklat na may malalaking drowing at nandidilat na mga letra. Ituturo sa kanya ng titser. “Apple”. “Epol,” sabi ng bata. Paano nakaapekto sa murang isipan ng bata ang paraan ng pagtuturo sa kanya tungkol sa wika?


a. Nagdudulot ng pagkalito sa isipan ng bata.
b. Nakatutulong sa bata upang umangat sa mga kapwa bata.
c. Nalilinang ang tiwala sa sarili ng isang bata.
d. Napauunlad ang kaalaman ng bata.​

Answer:

d. Napauunlad ang kaalaman ng bata.​

Explanation:

hope it helps


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.