Education

3. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng bolunterismo?, a. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturan ni Karen ang mga batang hindi nakapag-aaral sa kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat., b. Si Jerick ay pumupunta sa bahay ampunan ng mga bata upang alagaan ang mga ito tuwing bakasyon., c. Tuwing eleksyon ay sinisigurado ni Rechelle na bumoto at piliing mabuti ang tunay na karapat-dapat na mamuno., d. Sumali si Darlyn sa paglilinis ng paligid sa kanilang barangay sapagkat nais niyang makiisa sa layunin nitong mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng kaniyang mga kapit-bahay., *Ano ang bolunterismo? (Para sa karagdagang katanungan)

Written by Winona · 24 sec read >


3. Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng bolunterismo?


a. Tuwing Sabado at Linggo ay tinuturan ni Karen ang mga batang hindi nakapag-aaral sa kanilang lugar upang matutong bumasa at sumulat.
b. Si Jerick ay pumupunta sa bahay ampunan ng mga bata upang alagaan ang mga ito tuwing bakasyon.
c. Tuwing eleksyon ay sinisigurado ni Rechelle na bumoto at piliing mabuti ang tunay na karapat-dapat na mamuno.
d. Sumali si Darlyn sa paglilinis ng paligid sa kanilang barangay sapagkat nais niyang makiisa sa layunin nitong mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng kaniyang mga kapit-bahay.

*Ano ang bolunterismo? (Para sa karagdagang katanungan)​

Answer:

C.

Explanation:

Dahil ito ay tungkulin at hindi kusang loo


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.