Education

3. Gaano kalaki ang bunga ng puning niyog?, 4. Magbigay ng limang halimbawa na puwede natin gawin sa niyog., 5. Karapat-dapat bang taguriang “Puno ng Buhay” ang puno ng niyog., Pangatwiranan., Please answer it correctly. Do not answer if you dont know.

Written by Winona · 24 sec read >


3. Gaano kalaki ang bunga ng puning niyog?


4. Magbigay ng limang halimbawa na puwede natin gawin sa niyog.
5. Karapat-dapat bang taguriang “Puno ng Buhay” ang puno ng niyog.
Pangatwiranan.

Please answer it correctly. Do not answer if you dont know.​

fd09d131b91c6eafc815d18e23fb651b

Answer:

3. Mga mature na niyog — hugis ovoid o ellipsoid, 300–450 mm (12–18 pulgada) ang haba at 150–200 mm (6–8 pulgada) ang lapad

4. Pwede itong gawing panggatong at pambunot ng sahig. Ang laman nito ay pwedeng gawing salad, bukayo, ensalada at lumpia, ang sabaw naman ay pwedeng gawing buko juice.

5. Oo, karapat-dapat itong tawaging “Puno ng Buhay”. Maraming kapakipakinabang naibibigay ng niyog sa ekonomiya ng ating bansa.Malaki ang maitulong ng puno ng niyog sa paggawa ng bahay at

paggawa ng kasangkapan.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.