Education

3. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1) Mengemukakan pendapat di muka umum., 2) Menyelesaikan masalah secara sepihak. , 3) Memaksakan kehendak kepada orang lain. , 4) Siap menerima kekalahan secara dewasa. , Pernyataan yang menunjukkan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditujukkan oleh nomor …. , a. 1) dan 3) , b. 2)dan 3) , C. 1) dan 4) , d. 3) dan 4)

Written by Winona · 11 sec read >


3. Perhatikan pernyataan berikut ini! 1) Mengemukakan pendapat di muka umum.


2) Menyelesaikan masalah secara sepihak.
3) Memaksakan kehendak kepada orang lain.
4) Siap menerima kekalahan secara dewasa.
Pernyataan yang menunjukkan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditujukkan oleh nomor ….
a. 1) dan 3)
b. 2)dan 3)
C. 1) dan 4)
d. 3) dan 4)​

Jawaban:

1.) a. 1) dan 3)

Penjelasan:

maaf ya kalo salah


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.