Education

5. Ito ang tawag sa mga Pilipinong may matinding impluwensiya ng mga Amerikano.

Written by Winona · 5 sec read >


5. Ito ang tawag sa mga Pilipinong may matinding impluwensiya ng mga Amerikano.

LITTLE BROWN AMERICANS

  • Ito ang tawag sa mga Pilipinong may matinding impluwensiya ng mga Amerikano.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.