Education

8. Itinadhana ng batas na ito ang pagkakaroon ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ito ay ang: o ang kinatawan ng gobernador-heneral na hinirang ng Amerika. Ang o tagapag-batas na kinatawan ng lehislatura. At ang na kinakatawan ng mga hukuman., A. Philippine Autonomy Act of 1916 o Batas Jones , B. Philippine Organic Act of 1902 o Batas ng Pilipinas ng 1902 , C. Batas Tydings-McDuffie ng 1934 , D. Batas Hare-Hawes-Cutting

Written by Winona · 15 sec read >


8. Itinadhana ng batas na ito ang pagkakaroon ng tatlong sangay ng pamahalaan. Ito ay ang: o ang kinatawan ng gobernador-heneral na hinirang ng Amerika. Ang o tagapag-batas na kinatawan ng lehislatura. At ang na kinakatawan ng mga hukuman.


A. Philippine Autonomy Act of 1916 o Batas Jones
B. Philippine Organic Act of 1902 o Batas ng Pilipinas ng 1902
C. Batas Tydings-McDuffie ng 1934
D. Batas Hare-Hawes-Cutting​

Answer:

B

Explanation:

Sanay Makatulong pa brainlist po!


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.