Education

a. awit b. himig – Basahin at unawain ang bawat bilang ng pahayag. Tukuyin at isulat nang buo sa patlang ang galitang PAK kung tama at BET kung mali ang mga katangian ng epiko na inilalahad ng bawat bilang. _8. Orihinal na nagmula sa anyong patula ang epiko. 9. Ito ay mga kuwentong inilalahad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay sa daigdig. 10. Karaniwang pumapaksa sa paghahanap ng pangunahing tauhan sa isang minamahal. 11. Naglalahad ng mga makatotohanang pangyayari sa buhay ng tao. 12. Ito ay pasalindilang tradisyon tungkol sa pangyayaring supernatural o kabayanihan ng isang nilalang. 13. Walang hiwagang nagaganap sa kuwento. 14. Naipapakita sa kuwento ang mga supernatural na gawa ng bayani. na mlitaunang nabuo ang awiting bayan. Isulat sa bawat patlang ang angkop na salita para sa

Written by Winona · 37 sec read >


a. awit b. himig – Basahin at unawain ang bawat bilang ng pahayag. Tukuyin at isulat nang buo sa patlang ang galitang PAK kung tama at BET kung mali ang mga katangian ng epiko na inilalahad ng bawat bilang. _8. Orihinal na nagmula sa anyong patula ang epiko. 9. Ito ay mga kuwentong inilalahad kung paano nagsimula ang mga bagay-bagay sa daigdig. 10. Karaniwang pumapaksa sa paghahanap ng pangunahing tauhan sa isang minamahal. 11. Naglalahad ng mga makatotohanang pangyayari sa buhay ng tao. 12. Ito ay pasalindilang tradisyon tungkol sa pangyayaring supernatural o kabayanihan ng isang nilalang. 13. Walang hiwagang nagaganap sa kuwento. 14. Naipapakita sa kuwento ang mga supernatural na gawa ng bayani. na mlitaunang nabuo ang awiting bayan. Isulat sa bawat patlang ang angkop na salita para sa​

Answer:

Panuto:

Panuto: Basahin ang maikling talata at tukuyin ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan, wala ang mga ito sa graphic organizer.

\ttnderline{{TALATA:}}

Explanation:

Panuto:

Panuto: Basahin ang maikling talata at tukuyin ang pangunahin at mga pantulong na kaisipan, wala ang mga ito sa graphic organizer.

\ttnderline{{TALATA:}}


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.