Education

A. Isulat sa patlang kung K kung katotohana at O kung ito ay opinyon. 1. Biyaya ng Panginoon ang kailangan ng bawat isa., 2. Nakatutulong sa ekonomya ng Pilipinas ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. , 3. Ang Lungsod ng Baguio ay isa sa mga pinakamagandang pook sa Pilipinas. , 4. Ayon sa matatanda , mahirap daw ang buhay noon. , 5. Maging maganda ang kapaligiran kung lahat tayo ay magtutulungan. 6. Ang ugat ng mga puno ay nakapipigil sa pagguho ng lupa. , 7. Uminom ng maraming tubig upang hindi magkasakit. , 8. Madalig humaba ang buhok kapag laging naliligo. , 9. Kumain ng prutas upang makaiwas sa sakit. , 10. Patuloy sa pagtupad sa tungkulin ang mga guro.

Written by Winona · 25 sec read >


A. Isulat sa patlang kung K kung katotohana at O kung ito ay opinyon. 1. Biyaya ng Panginoon ang kailangan ng bawat isa.


2. Nakatutulong sa ekonomya ng Pilipinas ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.
3. Ang Lungsod ng Baguio ay isa sa mga pinakamagandang pook sa Pilipinas.
4. Ayon sa matatanda , mahirap daw ang buhay noon.
5. Maging maganda ang kapaligiran kung lahat tayo ay magtutulungan. 6. Ang ugat ng mga puno ay nakapipigil sa pagguho ng lupa.
7. Uminom ng maraming tubig upang hindi magkasakit.
8. Madalig humaba ang buhok kapag laging naliligo.
9. Kumain ng prutas upang makaiwas sa sakit.
10. Patuloy sa pagtupad sa tungkulin ang mga guro.​

Answer:

1. K

2. O

3. K

4. K

5. K

6. K

7. K

8. O

9. K

10. K

HOPE IT HELPS TO YOU


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.