Education

AAKSAM (ang tawag sa magsasakang nan gungunan ng ari o lupa),

Written by Winona · 11 sec read >


AAKSAM (ang tawag sa magsasakang nan gungunan ng ari o lupa)

KASAMA

  • Ang kasama ay ang tawag sa mga magsasakang nangungupahan ng ari o lupa mula sa mga Espanyol upang sila ay makapagtanim.
  • Noong panahon ng mga Espanyol, ipinatupad ang encomienda kung saan nabibigyan kapangyarihang mamahala ang mga prayle, mga conquistador, at mga mayayamang Pilipino.

 \:


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.