Education

All medicines are not drugs not all drugs are medicines true or false

Written by Winona · 26 sec read >


All medicines are not drugs not all drugs are medicines true or false​

Answer:

True.

Explanation:

Drug:

Therapeutic agent; any substance, other than food, used in the prevention, diagnosis, alleviation, treatment, or cure of disease. For types or classifications of drugs, see the specific name.

To administer or take a drug usually implies an overly large quantity or a narcotic.

General term for any substance, stimulating or depressing, that can be habituating or addictive, especially a narcotic.

Medicine:

A drug. The art of preventing or curing disease; the science concerned with disease in all its relations.

The study and treatment of general diseases or those affecting the internal parts of the body, especially those not usually requiring surgical intervention.

CarryOnLearning
hope it helps!


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Up Next: Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot., 1. Ito ay anumang likhang- sining na nagpapakita ng likas na tanawin sa kalikasan. , a. landscape, b. painting, c. portrait, d. drawing, 2. Ang kulay na ito ay nangangahulugan ng katapangan, dugo at apoy., a. berde, b. pula, c. itim, d. asul, 3. Ito ay ang pinakaharap na bahagi ng larawan at kadalasan ang mga bagay ditto ay malalaki at pinakamalapit sa tumitingin., a. background, b. foreground, c. middle ground, d. ground floor, 4. Ano ang komplementaryong kulay ng dilaw? , a. berde, b. pula, c. asul, d. lila, 5. Ito ay dalawang kulay na kung saan ay makakalikha ng vibrant o matingkad na kulay. , a. triad, b. primary colors, c. complementary colors, d. split- complementary, 6. Tumutukoy ito sa distansiya o agwat sa pagitan ng bawat bagay sa isang likhang sining. , a. landscape, b. galaw, c.espasyo, d. harmony, 7. Ang kulay ng mga bagay na makikita sa background ng isang landscape ay _______? , a. matingkad, b. madilim, c. mapusyaw, d. maputi, 8. Ito ang gitnang bahagi ng larawan. May katamtamang laki ang mga bagay na nasa pagitan ng foreground at background., a. ground floor, b. background, c. foreground, d. middle ground, 9. Ito ang pinakalikurang bahagi ng larawan, kadalasan maliliit ang mga bagay na makikita dito. *, 1 point, a. background, b. foreground, c. middle ground, d. ground floor, 10. Bakit mahalag ang paghahati sa isang likhang sining?, a. upang maipakita na tama ang ginagawang sining, b. makatutulong ito upang maipakita ang tamang espasyo at magkaroon ng pagkakaisang diwa ng likhang sining, c. dahil kailangan ito upang maisagawa ang tamang pamamaraan ng pagpipinta, d. lahat ng nabanggit, 11. Ang color wheel ay binubuo ng ilang kulay? *, 1 point, a. 12, b. 10, c. 8, d. 16, 12. Anong elemento ng sining ang ginagamit ng mga pintor para maging malapit o malayo ang mga bagay sa kanilang likhang sining?, a. Kulay, b. Valy, c. Espasyo, d. Tekstura, 13. Paano maipapakita ang tama at angkop na espasyo ng mga bagay sa isang larawan?, a. maipapakita ang tama at angkop na espasyo sa isang larawan sa pamamagitan ng foreground, middle ground at background, b. maipapakita ang tama at angkop na espasyo sa isang larawan sa pamamagitan ng pagpipinta gamit ang mga complementary colors, c. maipapakita ang tama at angkop na espasyo sa isang larawan sa pamamagitan ng cross- hatching at contour shading, d. maipapakita ang tama at angkop na espasyo sa isang larawan sa pamamagitan ng paggamit ng kulay, linya at hugis na elemento ng sining, 14. Anong historical places noong unang panahon ang hindi lamang pinagdadarasalan o pinagsisimbahan kundi pinupuntahan ng mga taong kailangan ng kalinga laban sa komunidad. , a. museo, b. simbahan, c. parke, d. monument, 15. Alin sa mga sumusunod ang kahalagahan ng landscape sa ating kasaysayan?. , a. makikilala ang mga magagandang tanawin ng isang lugar, b. mapapalaganap ang turismo ng bansa o isang komunidad, c. mapapanatili ang mga magagandang tanawin at mga karanasan ng mga tao kaugnay sa kasaysayan, d. lahat ng nabanggit