Education

anim ng mga puno sa mga nakatiwangwong mo lugar om mogtanim ng halaman sa mga paso o lata at tumulong sa mga plantito o plantita upang mapangalagaan ang mga haionon D Gawain sa Pagkatuto Bilong 1: kopyahin ang concept map sa kuwaderno. Isa-isahin ang mga kailangan ng howo holomon o100 sa kaniyang kapaligiran upang mabuhay Mgo Koilongan ng mga Soooy no No Buhay mula sa kapaligiran Kailangan ng mga tao ang Kailangan ng mga halaman ang Kaingon ng mga hovop ang Ang kapaligiran ay mahalaga sapagkat 0928 Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat ang salitang Tama kung ang konsepto na may salungguhit ay wasto at Mali kung hindi wasto. Ilagay ang sagot sa iyong kuwademo. 1. Ang sikat ng araw ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya ng mga hayop, halaman, at tao. 2. Ang mga hayop at halaman ay gumosomit na si ng in yan po

Written by Winona · 30 sec read >


anim ng mga puno sa mga nakatiwangwong mo lugar om mogtanim ng halaman sa mga paso o lata at tumulong sa mga plantito o plantita upang mapangalagaan ang mga haionon D Gawain sa Pagkatuto Bilong 1: kopyahin ang concept map sa kuwaderno. Isa-isahin ang mga kailangan ng howo holomon o100 sa kaniyang kapaligiran upang mabuhay Mgo Koilongan ng mga Soooy no No Buhay mula sa kapaligiran Kailangan ng mga tao ang Kailangan ng mga halaman ang Kaingon ng mga hovop ang Ang kapaligiran ay mahalaga sapagkat न Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat ang salitang Tama kung ang konsepto na may salungguhit ay wasto at Mali kung hindi wasto. Ilagay ang sagot sa iyong kuwademo. 1. Ang sikat ng araw ang pangunahing pinanggagalingan ng enerhiya ng mga hayop, halaman, at tao. 2. Ang mga hayop at halaman ay gumosomit na si ng in yan po​

2808c4cc4daa54c4aa748279192f952b

Answer:

hiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihii

Explanation:

hiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihiihii


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.