Education

Ano ang pagkakaiba Ng simbahang protestante at simbahang katoliko

Written by Winona · 12 sec read >


Ano ang pagkakaiba Ng simbahang protestante at simbahang katoliko​

-Naniniwala ang mga Katoliko na ang Simbahang Katoliko ang orihinal at unang Simbahang Kristiyano.

  • Sinusunod ng mga Protestante ang mga turo ni Jesu-Kristo na ipinadala sa pamamagitan ng Luma at Bagong Tipan.

-Naniniwala ang mga Protestante na iisa lamang ang Diyos at ipinahayag ang kanyang sarili bilang Trinidad.

#CarryOnLearning


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.