Education

Assessment Directions: Read and choose the letter of the correct answer. 1) What is the estimated product of 267.53 and 6.5 if it is rounded to the highest place value? C. 2 200 D. 2 300 A. 2 000 B. 2 100 2) Estimate the product of 25.86 x 7.6 to the nearest whole? C. 208 D. 209 A. 206 B. 207 3) Round 48,54 to the nearest whole number. C. 48 A. 46 B.47 D. 49 4) Round 6 123,89 to the highest place value. A. 6 000 B, 6 100 C. 6 200 D. 6 300 5) Which of the following expressions will give an estimated product of 36 000? A. 854.8 x 63.5 C. 558.8 x 63.5 B. 548.8 x 65.3 D. 485.8 x 53.6

Written by Winona · 19 sec read >


Assessment Directions: Read and choose the letter of the correct answer. 1) What is the estimated product of 267.53 and 6.5 if it is rounded to the highest place value? C. 2 200 D. 2 300 A. 2 000 B. 2 100 2) Estimate the product of 25.86 x 7.6 to the nearest whole? C. 208 D. 209 A. 206 B. 207 3) Round 48,54 to the nearest whole number. C. 48 A. 46 B.47 D. 49 4) Round 6 123,89 to the highest place value. A. 6 000 B, 6 100 C. 6 200 D. 6 300 5) Which of the following expressions will give an estimated product of 36 000? A. 854.8 x 63.5 C. 558.8 x 63.5 B. 548.8 x 65.3 D. 485.8 x 53.6​

Answer:

Diko po maintin dihan sorry


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Up Next: Isang munting baryo ang nallata bobong taon na ang lumipas ang mga unang lao ng komunidad ng na nanirahan dito ay pinaghalong Tagalog at katutubong mangyan. Nabuhay sila sa Bangingisda, pagtatanim paggawa ng bangka at paglalala ng bang. Ang dalampasigan ng baryong ito ang nagging daungan ng mga dayuhang Tsino, ang dahilan kung bakit ang Bring na makasaysayan ang dalampasigang ito, batay sa kuwento Dito nagaganap ang pagpapalitan ng produkto ng mga katutubo at dayuhang Tsino. Ito na mga matatanda, maraming halamang lagundiang lumubo sa lahat ng sulok ng baryong ito na syang nagging dahilan upang tawagin ang lugar na Baryo Lagundian Ayon pa rin sa kasaysayan, ang lugar na ito ang unang naging kabisera ng Mindoro, Noong unang bahagi ng ika-20 dekada, ang Baryo lagundian ay napalitan ng San Isidro Labrador. Mayroon long limang sitio; ang Lagundian, Minolo, Aninuan, Tallpanan at Alnbayan. Taong 1960, Inihiwalay ang sitlo Aninuan at Tallipanan at naging isang baryo. Ayon pa dn sa mga matatanda, may tatlong malalaking angkan na unang nanirahan dito. Ito ay ang pamliyang Magbuhos Caringal at Dolgado. Sa kanila nagmula ang mga taong nanirahan sa lugar. Sa ngayon may mga Visaya, Ilokano, Bikolano at iba pang nakatira sa lugar. Tagalog ang wika ng mga tao at katoliko ang rollhlyon ng nakararaml. Sa ngayon, ang Barangay San Isidro ay mas kilala sa tawag na “White Beach”. Dinarayo Ito ng mga lokal al dayuhang turlsta dahil sa nakabibighaning ganda ng maputing dalampasigan nito. B_1. Anong pangalan ng komunidad ang tinalakay sa seleksyon A San Antonio B. San Isidro C. San Nicolas D. San Pascua c2. Ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga taong naninirahan ditto A. pagsasaka at pagilllok B. Pagsaska al paghahayupan c. pangingisda, pag-uukit at paglalala ng bang D. pangingisda, paglatanim, paggawa ng bangka at paglalala ng bang 3. Ayon sa matatanda, bakit tinawag na Baryo lagundlan ang baryong ito A. Dahil maraming halamang santan ang tumubo sa baryo B. Dahil maraming halamang lagundi ang tumubo sa baryo C. Dahil maraming halamang gumamela ang tumubo sa baryo D. Dahil maraming halamang san francisco ang tumubo sa baryo 4. Ilang sitio mayroon ang San Isidro Labrador A, A B. 5 C. 6 D. 7 A 5. Sa anong tawag mas kllala ang Barangay San Isidro A. White Beach B. Summer Island C, White Sand D. Island Cafe