Education

Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salitang tumutugma sa mga laro at mga sangkap ng physical fitness. 1. O R E T N I T A P 2. Y A L E R E L C A T S B O 3. S I L I B 4. I S K L I 5. N Y O A P N A W A G A G

Written by Winona · 14 sec read >


Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salitang tumutugma sa mga laro at mga sangkap ng physical fitness. 1. O R E T N I T A P 2. Y A L E R E L C A T S B O 3. S I L I B 4. I S K L I 5. N Y O A P N A W A G A G

Answer:

1.patintero

2.

3.ilis

4.sikli

5.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.