Education

Balikan, Panuto: Basahin at unawain ang maikling kuwento. Gawin sa iyong sagutang papel ang kasunod na gawain. , PAG-IIPON , Matipid na bata si Ali. Iniipon niya ang kaniyang pera sa bangko kaya mabilis itong lumaki. Siya ay tumutulong sa matandang tiyahin sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke kung walang pasok. Nakapagtatabi siya ng pera pang- ipon sa bangko dahil sa natatanggap na bayad sa kaniyang pagtatrabaho. Ipinagmamalaki si Ali ng kaniyang mga magulang dahil sa ugali nitong pagkamasinop sa pera. Maliban sa pagiging masipag sa trabaho at pag-aaral, isa rin siyang mapagmahal at maalalahaning anak. Isang araw, nagkasakit ang kaniyang ama dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Mabuti at may ipon siya kaya may nagamit siyang pampagamot sa kaniyang ama Sariling katha n: Mary Grace G Sericon , Mula sa binasang maikling kuwento, kopyahin ang limang (5) pangungusap na may ugnayang sanhi at bunga. Sa pangungusap bilugan ang sanhi at guhitan ang bunga. , 1. , 2. , 3. , 4. , 5.

Written by Winona · 48 sec read >


Balikan


Panuto: Basahin at unawain ang maikling kuwento. Gawin sa iyong sagutang papel ang kasunod na gawain.

PAG-IIPON
Matipid na bata si Ali. Iniipon niya ang kaniyang pera sa bangko kaya mabilis itong lumaki. Siya ay tumutulong sa matandang tiyahin sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke kung walang pasok. Nakapagtatabi siya ng pera pang- ipon sa bangko dahil sa natatanggap na bayad sa kaniyang pagtatrabaho. Ipinagmamalaki si Ali ng kaniyang mga magulang dahil sa ugali nitong pagkamasinop sa pera. Maliban sa pagiging masipag sa trabaho at pag-aaral, isa rin siyang mapagmahal at maalalahaning anak. Isang araw, nagkasakit ang kaniyang ama dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Mabuti at may ipon siya kaya may nagamit siyang pampagamot sa kaniyang ama Sariling katha n: Mary Grace G Sericon

Mula sa binasang maikling kuwento, kopyahin ang limang (5) pangungusap na may ugnayang sanhi at bunga. Sa pangungusap bilugan ang sanhi at guhitan ang bunga.
1.
2.
3.
4.
5.​

Answer:

1. Iniipon nya ang kanyang pera sa bangko(Sanhi) ,

kaya mabilis itong lumaki (Bunga)

2.Nakapagpatabi sya ng pera pang ipon sa bangko(Bunga) , Dahil sa natatanggap na bayad sa kaniyang pagtatrabaho(Sanhi)

3.Ipinagmalaki si Ali ng kaniyang magulang(Bunga) , Dahil sa ugali nitong masinop sa pera ( Sanhi)

4.Nagkasakit ang kanyang ama(Bunga) , Dahil sa pagtatrabaho sa bukid ( Sanhi)

5Mabuti at may ipon sya(Sanhi) , kaya may nagamit syang pampagamot sa kanyang ama(Bunga)


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.