Education

Basahin ang mga pangyayari at tukuyin kung ano ang angkop na patalasta.Piliin ang letra ng tamang sagot. A. Paunawa B. Babala C. Anunsyo 1. May ilang binago sa pagpapatupad ng community quarantine. 2. Nagkakaroon ng lockdown dahil sa pagdami ng covid 19. 3. May tumapong nakalalaing na kemekal sa isang planta 4. May paparating na malakas na bagyo. 5. Ipagpapaliban ang pagpupulong na gagawin.

Written by Winona · 15 sec read >


Basahin ang mga pangyayari at tukuyin kung ano ang angkop na patalasta.Piliin ang letra ng tamang sagot. A. Paunawa B. Babala C. Anunsyo 1. May ilang binago sa pagpapatupad ng community quarantine. 2. Nagkakaroon ng lockdown dahil sa pagdami ng covid 19. 3. May tumapong nakalalaing na kemekal sa isang planta 4. May paparating na malakas na bagyo. 5. Ipagpapaliban ang pagpupulong na gagawin.​

Answer:

Pumili ng ang pagkakakilang Pilipino at walang kung bakit ito ang nagustuhan mo.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.