Education

Basahin at unowaing mabuti. Lagyan ng tsek (7) kung tama ang pahayag ekis (x) kung mali, 11. Ang Agawang Sulok ay isang lead-up game kung saan kailangang mang-agaw ng teritoryo ng iba. , 12. Sa larong ito, makakapagsanay ka sa paglundag. , 13. Isang malawak na espasyo na walang mga bagay na maaaring maging sanhi ng aksidente. , 14. Gumuhit ng isang malaking bilog na siyang magiging palaruan. , 15. Masusubok ang bilis, liksi at alerto sa larong agawang sulok.

Written by Winona · 18 sec read >


Basahin at unowaing mabuti. Lagyan ng tsek (7) kung tama ang pahayag ekis (x) kung mali


11. Ang Agawang Sulok ay isang lead-up game kung saan kailangang mang-agaw ng teritoryo ng iba.
12. Sa larong ito, makakapagsanay ka sa paglundag.
13. Isang malawak na espasyo na walang mga bagay na maaaring maging sanhi ng aksidente.
14. Gumuhit ng isang malaking bilog na siyang magiging palaruan.
15. Masusubok ang bilis, liksi at alerto sa larong agawang sulok.​

Answer:

1.✓

2.✓

3.×

4.✓

5.✓

Explanation:

Hope it helps di ko lang sigurado ang answer sa number 4…:-)


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.