Education

C. Sagutin ang ang tanong sa ibaba Bakit naging mahalaga sa mga Pilipino ang panahong Komonwelt?

Written by Winona · 14 sec read >


C. Sagutin ang ang tanong sa ibaba Bakit naging mahalaga sa mga Pilipino ang panahong Komonwelt?​

Answer:

Mahalaga sa mga Pilipino Ang pamahalaang komonwelt dahil naging daan ito sa pagkakaroon sariling pamamahala. Pinagtibay nito ang sistema ng pulitika sa bansa. Naging daan din ito upang maging

maunlad ekonomiya ng Pilipinas. Siniguro nito ang pagkakaroon ng masiglang ekonomiya at lipunan. Sa panahong ding ito, naitatag ang Wikang Pambansa.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.