Education

20. Naroon sa loob ng malaking kahon ang hinahanap mong dokumento. Alin sa pangungusap ang panghalip na pamatlig na nasa uring panlunan? A. loob B. kahon C. naroon D. malaki

20. Naroon sa loob ng malaking kahon ang hinahanap mong dokumento. Alin sa pangungusap ang panghalip na pamatlig na...

Jul 6 · 8 sec read >

Patulong pOH please sa yong may sulotion pOH

Patulong pOH please sa yong may sulotion pOH​   1.)6.802.)5.403.)9.504.)65.)13

Jul 6 · 1 sec read >

Kailangan ko na po ngayon

Kailangan ko na po ngayon ​   Answer: hindi bayan science anong grde mo na?

Jul 6 · 3 sec read >

Ito ay mga Gawain o kaugalian na palaging isinasagawa ng mga naninira komunidad,

Ito ay mga Gawain o kaugalian na palaging isinasagawa ng mga naninira komunidad​   Answer: Explanation:

Jul 6 · 3 sec read >

Find the simplest form, 4/10 + 3/10 =, 5/6 – 4/6 =, 1 – 2/5 =, 5/8 + 1/4 =, 1 – 1/4 =, explaination?

Find the simplest form 4/10 + 3/10 = 5/6 – 4/6 = 1 – 2/5 = 5/8 + 1/4...

Jul 6 · 3 sec read >

NAGING PANTAY ANG PAGTRATO NG MGA DAYUHAN SA MGA KATUTUBO., Tama o Mali

NAGING PANTAY ANG PAGTRATO NG MGA DAYUHAN SA MGA KATUTUBO.Tama o Mali​   Answer: Tama Po iyan Explanation: Hope...

Jul 6 · 4 sec read >