Education

Pahelp po hehe, Ano ang gusto mong sabihin tungkol sa iyong pamilya,

Pahelp po hehe Ano ang gusto mong sabihin tungkol sa iyong pamilya​   Answer: Mahal na Mahal sila. Explanation:...

Jul 2 · 7 sec read >