Education

EPP 1.Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Piliin at isulat ang titik ni tamang sagot sa nakalaang patlang., 1. Nais mong baguhin ang estilo ng sulat ng karatula ng inyong tindahan dahil malabo at hindi na mabasa ito. Anong kasanayan ang maaar mong gawin upang mabago ito? A. pagguhit C. paglilinya B. Pagleletra D. pagpipintura , 2. Naghahanap ang inyong paaralan ng may kaalaman sa pagleletra. Ikaw ay may natatanging kaalaman sa gawaing ito, ano ang gagawin mo? A. Sasabihin na abala ang gawaing ito. B. Gagawin mo ang gawain kahit wala kang kaalaman dito. de C. Ipapaalam na ikaw ay may kaalaman sa gawaing pagleletra.cat she D. Magdadahilan na marami kang ginagawa kaya hindi mo mahaharap ang gawain. , 3. May itinatayong establisyemento sa tapat ng inyong bahay. Naghahanap ang may-ari nang marunong gumawa ng pagleletra. May natatangi kang kaalaman sa ganitong gawain. A. Ipagyabang ang iyong kakayahan. B. Ipaalam na may talento ka sa pagleletra. C. llihim na may kaalaman sa gawaing ito. D. Hayaang humanap ng ibang gagawa nito. , 4. Ang isang arkitekto ay gumagawa ng plano ng isang bahay. Karaniwang ginagamit sa pagguhit ng mga arkitekto ay , A. alphabet of lines , B. pag drodrowing, C. Pagleletra, D. pagpipinta , 5. Ang hugis ng dulo na ipinapakita ng karagatan ay hugis na nakikita , A. border line , B Center line , C. dimension line, D. visible line

Written by Winona · 49 sec read >


EPP 1.Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Piliin at isulat ang titik ni tamang sagot sa nakalaang patlang.


1. Nais mong baguhin ang estilo ng sulat ng karatula ng inyong tindahan dahil malabo at hindi na mabasa ito. Anong kasanayan ang maaar mong gawin upang mabago ito? A. pagguhit C. paglilinya B. Pagleletra D. pagpipintura

2. Naghahanap ang inyong paaralan ng may kaalaman sa pagleletra. Ikaw ay may natatanging kaalaman sa gawaing ito, ano ang gagawin mo? A. Sasabihin na abala ang gawaing ito. B. Gagawin mo ang gawain kahit wala kang kaalaman dito. de C. Ipapaalam na ikaw ay may kaalaman sa gawaing pagleletra.cat she D. Magdadahilan na marami kang ginagawa kaya hindi mo mahaharap ang gawain.

3. May itinatayong establisyemento sa tapat ng inyong bahay. Naghahanap ang may-ari nang marunong gumawa ng pagleletra. May natatangi kang kaalaman sa ganitong gawain. A. Ipagyabang ang iyong kakayahan. B. Ipaalam na may talento ka sa pagleletra. C. llihim na may kaalaman sa gawaing ito. D. Hayaang humanap ng ibang gagawa nito.

4. Ang isang arkitekto ay gumagawa ng plano ng isang bahay. Karaniwang ginagamit sa pagguhit ng mga arkitekto ay

A. alphabet of lines

B. pag drodrowing

C. Pagleletra

D. pagpipinta

5. Ang hugis ng dulo na ipinapakita ng karagatan ay hugis na nakikita

A. border line

B Center line

C. dimension line

D. visible line​

Answer:

1.B

2.C

3.B

4.A

5.B

Explanation:

Ito po yung sagot ko.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.