Education

Gawain 1, Panuto: Basahin at unawain ang usapan pagkatapos sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat sa kwaderno o sagutang papel ang mga sagot., 1. Kung ikaw kaya ang sinabihan ng MGA salitang ito sa pagbibiro ng iyong kapuwa. ano ang iyong mararamdaman? , 2. Balikan muli ang dayalogo Nina Mico at roel. Paano mo sasabihin ang kanilang mga biro na Hindi ka makasasakit ng iyong kapuwa?

Written by Winona · 16 sec read >


Gawain 1


Panuto: Basahin at unawain ang usapan pagkatapos sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat sa kwaderno o sagutang papel ang mga sagot.
1. Kung ikaw kaya ang sinabihan ng MGA salitang ito sa pagbibiro ng iyong kapuwa. ano ang iyong mararamdaman?
2. Balikan muli ang dayalogo Nina Mico at roel. Paano mo sasabihin ang kanilang mga biro na Hindi ka makasasakit ng iyong kapuwa? ​

f54be0567affbae1c0c9c0a3bf9b2ce2

Answer:

1.Malungkot

2.Hahayaan nalang siya para walang ng gulo

Explanation:

Yan lang alam ko:)


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.