Education

Gawain 1 Panuto: Basahin, suriin at unawain ang mga naihandang gawain. Tumalon ka sa tuwa nang sabihin sa iyong nakapasa ka sa audition ng “Birit Bulilit201d. Puspusan kang nag-ensayo upang makuha mo ang magandang puna ng mga hurado at magtataas sila ng pulang panyo tanda ng kanilang paghanga. Dumating ang oras ng iyong pagtatanghal sa nasabing paligsahan. Bumirit ka nang buong husay subalit natapos kang umawit na walang huradong nagtaas ng pulang panyo. Sa halip na pula ay asul na panyo ang kanilang itinaas tanda ng iyong pagkabigo. Sabi ng unang hurado na si Piolo Valdez, kulang ka raw sa sigla. Ang puna naman ng ikalawang hurado na si Carmi Salcedo, may mga nota na hindi mo naaabot. Sinabi ng ikatlong hurado na si Katherine Reynes, kulang ka raw sa pagbibigay ng damdamin sa pag-awit. Sagutin ang sumusunod., 1. Ano ang iyong reaksiyon nang marinig mo ang puna ng mga hurado? Paano mo tinanggap ang kanilang mga puna? , 2. Ano kaya sa palagay mo bakit puro negatibo ang natanggap mong puna? , 3. Sa iyong palagay, ano ang iyong naging pagkukulang?, 4. Ano naman ang iyong gagawin upang sa susunod na paligsahan ay positibong puna ang iyong matatanggap? , 5. Isa-isahin ang iyong maaaring naging kakulangan na naging dahilan ng iyong pagkatalo sa paligsahan. Ilagay ito sa graphic organizer at ilagay mo rin ang MGA dapat gawin upang makatanggap ng positibong puna.

Written by Winona · 48 sec read >


Gawain 1 Panuto: Basahin, suriin at unawain ang mga naihandang gawain. Tumalon ka sa tuwa nang sabihin sa iyong nakapasa ka sa audition ng “Birit Bulilit”. Puspusan kang nag-ensayo upang makuha mo ang magandang puna ng mga hurado at magtataas sila ng pulang panyo tanda ng kanilang paghanga. Dumating ang oras ng iyong pagtatanghal sa nasabing paligsahan. Bumirit ka nang buong husay subalit natapos kang umawit na walang huradong nagtaas ng pulang panyo. Sa halip na pula ay asul na panyo ang kanilang itinaas tanda ng iyong pagkabigo. Sabi ng unang hurado na si Piolo Valdez, kulang ka raw sa sigla. Ang puna naman ng ikalawang hurado na si Carmi Salcedo, may mga nota na hindi mo naaabot. Sinabi ng ikatlong hurado na si Katherine Reynes, kulang ka raw sa pagbibigay ng damdamin sa pag-awit. Sagutin ang sumusunod.


1. Ano ang iyong reaksiyon nang marinig mo ang puna ng mga hurado? Paano mo tinanggap ang kanilang mga puna?
2. Ano kaya sa palagay mo bakit puro negatibo ang natanggap mong puna?
3. Sa iyong palagay, ano ang iyong naging pagkukulang?
4. Ano naman ang iyong gagawin upang sa susunod na paligsahan ay positibong puna ang iyong matatanggap?
5. Isa-isahin ang iyong maaaring naging kakulangan na naging dahilan ng iyong pagkatalo sa paligsahan. Ilagay ito sa graphic organizer at ilagay mo rin ang MGA dapat gawin upang makatanggap ng positibong puna. ​

0ae726b13b7328462c96d1c0af55268a

Answer:

Explanation:


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.