Education

Gawain 5 Isulat sa patlang ang Tama kung wasto ang pangungusap at Mali naman kung hindi wasto., 1. Wala akong pakialam kung ako man ay nakasakit ng damdamin o hindi. , 2. Lahat ng ginagawa ko ay alam kong tama kaya hindi ako dapat humingi ng paumanhin kung nakasakit ako ng damdamin. , 3. Agad akong nagagalit sa mga taong nagkamali. , 4. Humihingi agad ako ng paumanhin sa mga nagawan ko ng pagkakamali. , 5. Hindi ko na muling kinakausap ang mga taong nakagawa sa akin ng pagkakamali.

Written by Winona · 19 sec read >


Gawain 5 Isulat sa patlang ang Tama kung wasto ang pangungusap at Mali naman kung hindi wasto.


1. Wala akong pakialam kung ako man ay nakasakit ng damdamin o hindi.
2. Lahat ng ginagawa ko ay alam kong tama kaya hindi ako dapat humingi ng paumanhin kung nakasakit ako ng damdamin.
3. Agad akong nagagalit sa mga taong nagkamali.
4. Humihingi agad ako ng paumanhin sa mga nagawan ko ng pagkakamali.
5. Hindi ko na muling kinakausap ang mga taong nakagawa sa akin ng pagkakamali.​

Answer:

1.MALI

2.MALI

3.MALI

4.TAMA

5.MALI

Explanation:

Thats the answer hehe.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.