Education

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Itala ang mahahalagang pangyayari sa bin\xe1sang maikling kuwento. Isulat ang elemento ng maikling kuwento. Chart sa pagsagot. Gawin ito sa s\xe1g\xfatang papel. Gumawa ng Tree Simula Tauhan Tagpuan Gitna Wakas

Written by Winona · 8 sec read >


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Itala ang mahahalagang pangyayari sa binásang maikling kuwento. Isulat ang elemento ng maikling kuwento. Chart sa pagsagot. Gawin ito sa ságútang papel. Gumawa ng Tree Simula Tauhan Tagpuan Gitna Wakas​

Answer:

HelpMorePeople

Explanation:

EmotionNoDamage

SuperIdol


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.