Education

Gumawa ng BLOG.Pumili ng rehiyon sa itaas na nais ninyong ibahagi ang kanilang mga tuklas na imbensyon na naglalaman ng prinsipyo ng pagtuklas nito mahalagang pangyayari kaugnay nito. Kailangan hindi baba sa lima at ang dalawa nito ay inyong pagtuklas na hindi nakasulat sa suaas. Isaalang-alang ang mga sumususnod na rubrics. PAMANTAYAN DESKRIPSYON PUNTOS NAKUHANG PUNTOS alaman 10 Maayos na nailahad ang layunin ng blog at naipakita ang mahalagang pamana ng sinaunang kabihasnan 10 Organisasyon at presentasyon Maayos ang pagkakagawa ng blog at gumamit ng angkop na estilo ng pagsulat. Desinyo ay pinag-isipan Kabuoan 20

Written by Winona · 22 sec read >


Gumawa ng BLOG.Pumili ng rehiyon sa itaas na nais ninyong ibahagi ang kanilang mga tuklas na imbensyon na naglalaman ng prinsipyo ng pagtuklas nito mahalagang pangyayari kaugnay nito. Kailangan hindi baba sa lima at ang dalawa nito ay inyong pagtuklas na hindi nakasulat sa suaas. Isaalang-alang ang mga sumususnod na rubrics. PAMANTAYAN DESKRIPSYON PUNTOS NAKUHANG PUNTOS alaman 10 Maayos na nailahad ang layunin ng blog at naipakita ang mahalagang pamana ng sinaunang kabihasnan 10 Organisasyon at presentasyon Maayos ang pagkakagawa ng blog at gumamit ng angkop na estilo ng pagsulat. Desinyo ay pinag-isipan Kabuoan 20​

mag aral ka ng mabuti upang malinis Ang inyong isip Araw Araw Yan


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.