Education

Help help help up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up, Ano ang mga pangunahing pangyayari na dulot ng Unang Digmaang Pandaigdig?

Written by Winona · 1 min read >


Help help help up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up up


Ano ang mga pangunahing pangyayari na dulot ng Unang Digmaang Pandaigdig?​

Answer:

Ang Unang Digmaang Pandaigdig ay nagsimula noong 1914 at tuluyang nagtapos noong 1918. Ito ay kinasangkutan ng maraming mga bansa na kabilang sa mga malalakas at makapangyarihan. Nahati ang digmaan sa dalawang panig, ito ay ang panig ng Triple Alliance at Triple Entente. Dahil sa maraming malalakas na bansa ang naging sangkot sa digmaang ito, tinatawag itong Great War at War of the Nations. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit ang mga bansa ng kemikal upang maging kanilang sandata sa labanan.

Mga dahilan o sanhi ng paguumpisa ng unang digmaang pandaigdig

Militarisasyon – Pagpapaigting at mas pagpapalakas pa ng mga bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanilang mga sundalo at mga armas.

Alyansa – Pagkakampihan o pagsuporta ng mga bansa sa kanilang kaalyansa. Nahati sa dalawang alyansa ang digmaan.

Imperyalismo – Paghahangad na mas mapalaki ang nasasakupan ng mga malalaking bansa. Ginamit nila ang kanilang mga kapangyarihan upang mas mapalawak pa ang mga teritoryong ninanais sakupin.

Nasyonalismo – Masidhing pagmamahal ng mga mamamayan sa sariling bayan o bansa.

Mga epekto o bunga ng natapos na unang digmaang pandaigdig:

Napinsala ang maraming ari-arian na nagkakahalaga ng halos dalawang daang bilyong dolyar. Maraming buhay rin ang nadamay lalo na ang mga buhay ng mga sundalong sumabak sa digmaan. Humigit kumulang 8.5 milyong sundalo ang nasawi, 22 milyon ang sugatan, at 18 milyong sibilyan ang nadamay sa natapos na digmaan.

Naging dalawang bansa ang Austria at Hungary samantalang naging malayang mga bansa ang Latvia, Estonia, Lithuania, Finlad, Czechoslovakia, Yugoslavia, at Albania.

Nagwakas rin ang mga emperyo sa Europa

Explanation:

Ctto: LadLady15 sa kanya yang sagot ayaw ma ss eh


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.