Education

I.Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa patlang., _____ 1. Sino ang kauna-unahang gobernador heneral ng pamahalaang sibil?, A. Douglas MacArthur B. Elwell S. Otis C. Wesley Merritt D. William H. Taft, _____ 2. Ano ang kaibahan sa edukasyon sa panahon ng Amerikano at sa panahon ng mga Espanyol?, A. Ang mga kalalakihan lamang ang maaaring mag-aral. , B. Ang lahat ng nais mag-aral ay tinatanggap sa paaralan., C. Ang mga may kakayahan lamang ang tinatanggap sa paaralan., D. Ang mga anak lamang ng may lahing dayuhan ang maaaring pumasok sa paaralan., _____ 3. Aling patakaran ang ginamit ng mga amerikano upang masupil ang nasyonalismo ng mga Pilipino sapagkat , madami pa rin sa mga Pilipino ang lumalaban upang maalis sa kamay ng mga mananakop sa bansa?, A. Kooptasyon B. Pasipikasyon C. Pambansang Asamblea D. Benevolent Assimilation, _____ 4. Anong uri ng pamahalaan ang nagsimula noong Agosto 14, 1898 hanggang Hulyo 4, 1901?, A. Militar B. Sibil C. Benevolent Assimilation D. Pambansang Asamblea, _____ 5. Kailan nagsimulang manungkulan si William H. Taft?, A. Hulyo 4, 1946 B. Agosto 14, 1898 C. Hulyo 4, 1901 D. Hulyo 4, 190, _____ 6. Batas na sinasabing naging daan parang lubusan nating makamit ang pamamahala sa ating bansa., A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Batas Hare-Hawes-Cutting D. Batas Tydings-McDuffie, _____ 7. Batas na kinilala ring Philippine Autonomy Act 1916., A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Batas Hare-Hawes-Cutting D. Batas Tydings-McDuffie, _____ 8. Kauna-unahang batas na may kinalaman sa paglilipat ng pamamahala ng Pilipinas sa mga Pilipino at kumilala sa , mga karapatan nito., A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Batas Hare-Hawes-Cutting D. Batas Tydings-McDuffie, ____ 9. Proseso ng unti-unting paglilipat sa mga Pilipino ng kapangyarihan sa pamamahala sa Pilipinas., A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Pilipinisasyon D. Saligang Batas, ____ 10. Sampung taong paghahanda at pagsasanay sa mga Pilipino sa pamamahala., A. Pilipinisasyon B. Malasariling Pamahalaan C. Saligang Batas D. demokratikong pamahalaan, ____11. Kailan naganap ang unang halalan ng Pamahalaang Komonwelt?, A. Setyembre 17, 1935 B. Setyembre 20, 1935 C. Setyembre 16, 1935 D. Setyembre 17, 1934, ____12. Sino ang nahalal na Pangulo ng Pamahalaang Komonwelt?, A. Sergio Osme\xf1a B. Manuel Roxas C. Claro M. Recto D. Manuel L. Quezon, ____13. Ilang taon tatagal ang pamahalaang Komonwelt na hindi natupad dahil sa World War II?, A. 5 B. 15 C. 10 D. 20, ____14. Sino ang nanalong pangalawang pangulo ng Pamahalaang Komonwelt?, A. Sergio Osme\xf1a B. Manuel Roxas C. Claro M. Recto D. Manuel L. Quezon , ____15. Kailan pinasinayaan ang Pamahalaang Komonwelt ng Pilipinas?, A. Nobyembre 15, 1934 B. Nobyembre 16, 1934 C. Nobyembre 15, 1935 D. Nobyembre 17, 1935, ____16. Sila ang mga nagsilbing unang guro ng mga Pilipino sa pagsisimula ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas., A. Mga Pari B. Mga Mangangalakal C. Mga Sundalong D. Mga Thomasites, ____17. Anong uri ng relihiyon ang ipinakilala sa atin ng mga Amerikano?, A. Katolisismo B. Taoismo C. Islam D. Protestantismo, ____18. Ano ang pagbabagong isinagawa ng mga Amerikano sa sektor ng kalusugan?, A. Nagpadala ng mga dalubhasang doktor sa Pilipinas, B. Pinag hiwa-hiwalay ang tahanan ng mga Pilipino upang maging maaliwalas ang paligid, C. Nagpatayo ng klinika at mga Ospital sa bawat pamayanan, D. Itinuro sa mga paaralan ang pag recycle ng mga basura, ____19. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga naging impluwensiya sa atin ng mga Amerikano?, A. Mga Pagkaing hotdog, burger, softdrinks at sandwich, B. Mga Pagdiriwang tulad ng piyesta, Flores de Mayo at Mahal na Araw, C. Paggamit ng mga sasakyang tulad ng kotse, tren, bapor at eroplano, D. Mga disenyo ng bahay tulad ng bungalow, chalet at apartment, ____20. Paano binigyang halaga ng mga Amerikano ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas?, A. Pagbibigay ng karapatan sa lahat na makapag-aral mahirap man o mayaman, B. Pag-engganyo sa mga Pilipino na mag-aral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng kagamitan sa pag- aaral, C. Pagbibigay ng Scholarship sa mga matatalinong Pilipino at pagpapaaral sa mga ito nang libre sa Amerika, D. Lahat ng nabanggit, try nyo po sagutan hehe

Written by Winona · 2 min read >


I.Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa patlang.


_____ 1. Sino ang kauna-unahang gobernador heneral ng pamahalaang sibil?
A. Douglas MacArthur B. Elwell S. Otis C. Wesley Merritt D. William H. Taft
_____ 2. Ano ang kaibahan sa edukasyon sa panahon ng Amerikano at sa panahon ng mga Espanyol?
A. Ang mga kalalakihan lamang ang maaaring mag-aral.
B. Ang lahat ng nais mag-aral ay tinatanggap sa paaralan.
C. Ang mga may kakayahan lamang ang tinatanggap sa paaralan.
D. Ang mga anak lamang ng may lahing dayuhan ang maaaring pumasok sa paaralan.
_____ 3. Aling patakaran ang ginamit ng mga amerikano upang masupil ang nasyonalismo ng mga Pilipino sapagkat
madami pa rin sa mga Pilipino ang lumalaban upang maalis sa kamay ng mga mananakop sa bansa?
A. Kooptasyon B. Pasipikasyon C. Pambansang Asamblea D. Benevolent Assimilation
_____ 4. Anong uri ng pamahalaan ang nagsimula noong Agosto 14, 1898 hanggang Hulyo 4, 1901?
A. Militar B. Sibil C. Benevolent Assimilation D. Pambansang Asamblea
_____ 5. Kailan nagsimulang manungkulan si William H. Taft?
A. Hulyo 4, 1946 B. Agosto 14, 1898 C. Hulyo 4, 1901 D. Hulyo 4, 190
_____ 6. Batas na sinasabing naging daan parang lubusan nating makamit ang pamamahala sa ating bansa.
A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Batas Hare-Hawes-Cutting D. Batas Tydings-McDuffie
_____ 7. Batas na kinilala ring Philippine Autonomy Act 1916.
A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Batas Hare-Hawes-Cutting D. Batas Tydings-McDuffie
_____ 8. Kauna-unahang batas na may kinalaman sa paglilipat ng pamamahala ng Pilipinas sa mga Pilipino at kumilala sa
mga karapatan nito.
A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Batas Hare-Hawes-Cutting D. Batas Tydings-McDuffie
____ 9. Proseso ng unti-unting paglilipat sa mga Pilipino ng kapangyarihan sa pamamahala sa Pilipinas.
A. Batas Pilipinas 1902 B. Batas Jones C. Pilipinisasyon D. Saligang Batas
____ 10. Sampung taong paghahanda at pagsasanay sa mga Pilipino sa pamamahala.
A. Pilipinisasyon B. Malasariling Pamahalaan C. Saligang Batas D. demokratikong pamahalaan
____11. Kailan naganap ang unang halalan ng Pamahalaang Komonwelt?
A. Setyembre 17, 1935 B. Setyembre 20, 1935 C. Setyembre 16, 1935 D. Setyembre 17, 1934
____12. Sino ang nahalal na Pangulo ng Pamahalaang Komonwelt?
A. Sergio Osmeña B. Manuel Roxas C. Claro M. Recto D. Manuel L. Quezon
____13. Ilang taon tatagal ang pamahalaang Komonwelt na hindi natupad dahil sa World War II?
A. 5 B. 15 C. 10 D. 20
____14. Sino ang nanalong pangalawang pangulo ng Pamahalaang Komonwelt?
A. Sergio Osmeña B. Manuel Roxas C. Claro M. Recto D. Manuel L. Quezon
____15. Kailan pinasinayaan ang Pamahalaang Komonwelt ng Pilipinas?
A. Nobyembre 15, 1934 B. Nobyembre 16, 1934 C. Nobyembre 15, 1935 D. Nobyembre 17, 1935
____16. Sila ang mga nagsilbing unang guro ng mga Pilipino sa pagsisimula ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas.
A. Mga Pari B. Mga Mangangalakal C. Mga Sundalong D. Mga Thomasites
____17. Anong uri ng relihiyon ang ipinakilala sa atin ng mga Amerikano?
A. Katolisismo B. Taoismo C. Islam D. Protestantismo
____18. Ano ang pagbabagong isinagawa ng mga Amerikano sa sektor ng kalusugan?
A. Nagpadala ng mga dalubhasang doktor sa Pilipinas
B. Pinag hiwa-hiwalay ang tahanan ng mga Pilipino upang maging maaliwalas ang paligid
C. Nagpatayo ng klinika at mga Ospital sa bawat pamayanan
D. Itinuro sa mga paaralan ang pag recycle ng mga basura
____19. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga naging impluwensiya sa atin ng mga Amerikano?
A. Mga Pagkaing hotdog, burger, softdrinks at sandwich
B. Mga Pagdiriwang tulad ng piyesta, Flores de Mayo at Mahal na Araw
C. Paggamit ng mga sasakyang tulad ng kotse, tren, bapor at eroplano
D. Mga disenyo ng bahay tulad ng bungalow, chalet at apartment
____20. Paano binigyang halaga ng mga Amerikano ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas?
A. Pagbibigay ng karapatan sa lahat na makapag-aral mahirap man o mayaman
B. Pag-engganyo sa mga Pilipino na mag-aral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng kagamitan sa pag- aaral
C. Pagbibigay ng Scholarship sa mga matatalinong Pilipino at pagpapaaral sa mga ito nang libre sa Amerika
D. Lahat ng nabanggit
try nyo po sagutan hehe

Answer:

a

c

c

d

a

d

a

c

a

c

a

d

c

d

d

a

Explanation:

Sana makatulong pa brainlest nlng po


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.