Education

Ibat ibang uri ng sirkumstansya magbigay ng isang halimbawa

Written by Winona · 24 sec read >


Ibat ibang uri ng sirkumstansya magbigay ng isang halimbawa

Answer:

Ang sirkumstansiya ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na maaring makabawas o makadagdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos.

Mga Uri ng Sirkumstansiya:

• ano

. kailan

• paano

• saan

• sino

Ang ano ay tumutukoy sa mismong kilos, gaano ito kabigat o kalaki.

Ang kailan ay tumutukoy sa kung kailan

isinagawa ang kilos.

Ang paano ay tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang kilos.

Ang saan ay tumutukoy sa lugar kung saan ginawa ang kilos.

Ang sino ay tumutukoy sa tao na nagsasagawa ng kilos o sa taong maaaring maapektuhan ng kilos.

Halimbawa:

Si Bonnie ay nagtungo sa bahay ng kanyang lola Amanda Natullocan


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.