Education

Ihambing ang dagling “kasabikan” sa dagling “brown out” batay sa katangiang nakatala sa ibaba., may picture pindutin nyu wag sumagot pag d alam

Written by Winona · 5 sec read >


Ihambing ang dagling “kasabikan” sa dagling “brown out” batay sa katangiang nakatala sa ibaba.


may picture pindutin nyu wag sumagot pag d alam​

b1eb5c626b202a5f3c86dafe7e0c59c1

?f=


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.