Education

III.Piliin ang tamang Transitional devices upang mabuo ang pangungusap.Unawaing mabuti ang mga pahayag., a.Bilang karagdagan d.Lalo na g.Pagkatapos, b.Sa wakas e.Bukod sa h.Sa kabilang banda, c.Bago f.Sumunod i.Partikular sa j.Sa katunayan, 1.Kailangang makapag-ipon na ng regalo _____ magpasko., 2.Ang tagal na nilang magka away_________ nagkasundo na din sila., 3.Bumili pa ng maraming bakuna __________ sa mga nauna na nilang binili., 4.Mag-ingat tayong mabuti ________ ngayong dumadami ang mga variant., 5.Maraming mga Americano _________ sa Angeles city., 6.Pinipilit niyang tama siya,_____________nagsasabi naman siya ng totoo., 7.Nakapagpahinga na rin siya ________ng maghapong pagtatrabaho., 8.Pumunta siya sa party __________umaga na nang siya ay umuwi., 9.Matalino siya ___________ sa pagiging maganda niya., 10.Sa pangunguna ng guro __________ ang mga mag-aaral sa kaniya.

Written by Winona · 29 sec read >


III.Piliin ang tamang Transitional devices upang mabuo ang pangungusap.Unawaing mabuti ang mga pahayag.


a.Bilang karagdagan d.Lalo na g.Pagkatapos
b.Sa wakas e.Bukod sa h.Sa kabilang banda
c.Bago f.Sumunod i.Partikular sa j.Sa katunayan
1.Kailangang makapag-ipon na ng regalo _____ magpasko.
2.Ang tagal na nilang magka away_________ nagkasundo na din sila.
3.Bumili pa ng maraming bakuna __________ sa mga nauna na nilang binili.
4.Mag-ingat tayong mabuti ________ ngayong dumadami ang mga variant.
5.Maraming mga Americano _________ sa Angeles city.
6.Pinipilit niyang tama siya,_____________nagsasabi naman siya ng totoo.
7.Nakapagpahinga na rin siya ________ng maghapong pagtatrabaho.
8.Pumunta siya sa party __________umaga na nang siya ay umuwi.
9.Matalino siya ___________ sa pagiging maganda niya.
10.Sa pangunguna ng guro __________ ang mga mag-aaral sa kaniya.

Answer:

1.c

2.

3.e

4.d

5.i

6.j

7.g

8.h

9.a

10.f


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.