Education

Iin ang titik ng wastong sagot. Isulat ang napiling titik sa hiwalay na papel., 1. Ito ay itinuturing na panahong nag-uugnay sa sinauna at makabagong panahon sa , Europe., A. Panahong Klasikal C. Panahong Medieval, B. Dark Ages D. Panahon ng Bato, 2. Sila ay mga taong iniwan ang makamundong buhay at namuhay sa panata ng , karalitaan, kalinisan at pagsunod., A. kabalyero B. monghe o monk C. alipin D. bourgeoisie, 3. Katawagan para sa mga hindi sumusunod o naniniwala sa mga doktrina at katuruan , ng Simbahang Katoliko, A. propagandista B. deboto C. misyonero D. erehe, 4. Isang ekspedisyong militar na inilunsad ng mga Europeo upang bawiin ang Jerusalem , mula sa mga Seljuk Turk., A. Inquisition B. Interdict C. Krusada D. Monatisismo, 5. Isang samahan ng mga maestro o dalubhasa sa sining noong Gitnang Panahon., A. unibersidad B. teolohika C. basilica D. iskolastika

Written by Winona · 31 sec read >


Iin ang titik ng wastong sagot. Isulat ang napiling titik sa hiwalay na papel.


1. Ito ay itinuturing na panahong nag-uugnay sa sinauna at makabagong panahon sa

Europe.

A. Panahong Klasikal C. Panahong Medieval

B. Dark Ages D. Panahon ng Bato

2. Sila ay mga taong iniwan ang makamundong buhay at namuhay sa panata ng

karalitaan, kalinisan at pagsunod.

A. kabalyero B. monghe o monk C. alipin D. bourgeoisie

3. Katawagan para sa mga hindi sumusunod o naniniwala sa mga doktrina at katuruan

ng Simbahang Katoliko

A. propagandista B. deboto C. misyonero D. erehe

4. Isang ekspedisyong militar na inilunsad ng mga Europeo upang bawiin ang Jerusalem

mula sa mga Seljuk Turk.

A. Inquisition B. Interdict C. Krusada D. Monatisismo

5. Isang samahan ng mga maestro o dalubhasa sa sining noong Gitnang Panahon.

A. unibersidad B. teolohika C. basilica D. iskolastika​

Answer:

1. C Panahong medeival

2.B Monghe

3.D Erehe

4.C Krusada

5.A Unibersidad


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.