Education

Isagawa Sumulat ng isang tekstong naglalahad kaugnay sa pagpapahalaga ng mga taga-Visayas sa kanilang kinagisnang kultura. Pumili ng isa sa mga inilahad mong kultura sa Pagyamanin. Limitahan lamang ito sa tatlong talata na may tig 3-5 na pangungusap. Isaalang-alang ang mga paraan at pahayag na ginagamit sa maayos na paglalahad., pagyamanin , 1. relihiyon, 2.pagkain, 3.magandang paguugali, 4.mga paniniwala, 5.mga pista/pagdiriwang

Written by Winona · 25 sec read >


Isagawa Sumulat ng isang tekstong naglalahad kaugnay sa pagpapahalaga ng mga taga-Visayas sa kanilang kinagisnang kultura. Pumili ng isa sa mga inilahad mong kultura sa Pagyamanin. Limitahan lamang ito sa tatlong talata na may tig 3-5 na pangungusap. Isaalang-alang ang mga paraan at pahayag na ginagamit sa maayos na paglalahad.


pagyamanin
1. relihiyon
2.pagkain
3.magandang paguugali
4.mga paniniwala
5.mga pista/pagdiriwang​

PANINIWALA
Ang paniniwala ng mga taga Visayas at tinitingala ng ibang mga katutubo dahil sa kanilang pagiging deboto sa kanilang relihiyon. Ang Umalagad ay kanilang kinikilalang espirito na mga yumaong kamag-anak ang tawag naman sa kanilang kinikilalang Diyos ay Diwata ito rin ay karaniwang tinatawag na Paganismo. Sila rin ay naniniwala sa mga Aswang Titik at Manananggal
– D


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.