Education

Isulat ang titik ng tamang sagot gamit ang MALALAKING TITIK. I. 1. Ito ay salitang nagpapahwatig ng kilos o galaw 0412 A Pangngalan B. Panghalip C. Pandiwa 2. Ito ay ang panagano ng pandiwa na binubuo ng panlapi at salitang-ugat. A. Salitang-ugat Paratas C. Panlapi 3. Anong aspekto ng pandiwa ang “bumabasa”? A Naganap B. Nagaganap C. Magaganap 4. Anong aspekto ng pandiwa ang ” kumanta”? A. Naganap B. Nagaganap C. Magaganap 5. Pinagtawanan ni Sharmaine ang pamangkin dah01b0 sa pagkakasuot nito ng tsinelas Anong aspketo ng pandiwa ang pinagtawanan? A. Naganap B. Nagaganap C. Magaganap 6. Ano ang “ligpit” sa aspcktong NAGAGANAP ng pandiwa? A. Niligpit B. Nililigpit C. Liligpitin 7. Maraming mamamayan ng Candelaria ang nakilahok sa NATIONAL VACCINATION DAY Alin sa pangungusap ang pandiwa? A. Mamamayan B. Nakilahok C. National Vaccination Day 8. Alin sa mga sumusunod ang nasa MAGAGANAP na aspekto ng pandiwa? A. Bumabalik B. Tutula C. Nanood 9. Alin sa mga sumusunod ang nasa NAGANAP na aspekto ng pandiwa? A. Maglalaba B. Tumatalon C. Tumulog

Written by Winona · 37 sec read >


Isulat ang titik ng tamang sagot gamit ang MALALAKING TITIK. I. 1. Ito ay salitang nagpapahwatig ng kilos o galaw В A Pangngalan B. Panghalip C. Pandiwa 2. Ito ay ang panagano ng pandiwa na binubuo ng panlapi at salitang-ugat. A. Salitang-ugat Paratas C. Panlapi 3. Anong aspekto ng pandiwa ang “bumabasa”? A Naganap B. Nagaganap C. Magaganap 4. Anong aspekto ng pandiwa ang ” kumanta”? A. Naganap B. Nagaganap C. Magaganap 5. Pinagtawanan ni Sharmaine ang pamangkin dahư sa pagkakasuot nito ng tsinelas Anong aspketo ng pandiwa ang pinagtawanan? A. Naganap B. Nagaganap C. Magaganap 6. Ano ang “ligpit” sa aspcktong NAGAGANAP ng pandiwa? A. Niligpit B. Nililigpit C. Liligpitin 7. Maraming mamamayan ng Candelaria ang nakilahok sa NATIONAL VACCINATION DAY Alin sa pangungusap ang pandiwa? A. Mamamayan B. Nakilahok C. National Vaccination Day 8. Alin sa mga sumusunod ang nasa MAGAGANAP na aspekto ng pandiwa? A. Bumabalik B. Tutula C. Nanood 9. Alin sa mga sumusunod ang nasa NAGANAP na aspekto ng pandiwa? A. Maglalaba B. Tumatalon C. Tumulog​

Answer:

You can do it

Explanation:

Gambare Gambare

think hard po

multiple choices nalang po yan:)))))


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.