Education

Limang sektor ng agrikultura

Written by Winona · 3 sec read >


Limang sektor ng agrikultur​a

Answer:

Ano ang limang sektor ng agrikultura?

  • Pangingisda
  • Pag sasaka
  • Pag mamanukan
  • Pagtotroso
  • Pag hahayupan

Sana nakatulong


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.