Education

Lipunan ng sinaunang panahon at panahon ng mga espanyol

Written by Winona · 21 sec read >


Lipunan ng sinaunang panahon at panahon ng mga espanyol​

Answer:

Bago ang pananakop ng mga Espanyol noong 1521, ang mga Pilipino ay may mayamang kultura at nakikipagkalakalan sa mga Intsik at Hapon. … Nabawi ng Pilipinas ang kalayaan nito noong 1946. Ang mga Pilipino ay isang mamamayang mapagmahal sa kalayaan, na nagsagawa ng dalawang mapayapang, walang dugong rebolusyon laban sa itinuturing na mga tiwaling rehimen.

Explanation:

Ang sistema ng panlipunang uri ng Latin America ay napupunta bilang mga sumusunod mula sa pinakamakapangyarihan at pinakamakaunting tao, hanggang sa mga may pinakamaliit na kapangyarihan at pinakamaraming tao: Peninsulares, Creoles, Mestizos, Mulattoes, Native Americans at Africans

STAY SAFE


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.