Education

Magsulat ng limang mga naging programa ni Manuel A. Roxas bilang pangulo ng Pilipinas.

Written by Winona · 30 sec read >


Magsulat ng limang mga naging programa ni Manuel A. Roxas bilang pangulo ng Pilipinas.

Answer:

Si Roxas ay nahalal na pangulo ng Commonwealth noong 1946 bilang nominado ng liberal wing ng Nacionalista Party (na naging Liberal Party), at, nang ideklara ang kalayaan noong Hulyo 4, siya ang naging unang pangulo ng bagong republika.

Si Manuel Roxas (1892-1948) ay ang huling pangulo ng Komonwelt at ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang administrasyon ay tiyak na nagpakita na ang politikal na soberanya na walang kalayaan sa ekonomiya ay naghihikayat ng reaksyon, pagpapatuloy ng mga panlipunang kawalang-katarungan, at pagsasamantala.

Ang ilan sa kanyang mga programa at tagumpay ay kinabibilangan ng muling pagtaguyod sa ekonomiya, muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan, repormang agraryo, proklamasyon ng amnestiya, digmaang sibil, kasunduan ng pangkalahatang relasyon, mga base militar ng Estados Unidos, at pag-amyenda sa mga karapatan ng pagkakapantay-pantay.

#brainlyfast


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.