Education

Malayang Tayahin 2, Bumuo ng pangungusap ayon sa pokus ng pandiwang hinihingi. , Gawing gabay ang paksa o hinihinging bagay sa bawat bilang sa pagbuo ng pangungusap. , 1. Isulat kung saan ka madalas pumunta sa oras na pananaliksik. Pokus na Ganapan , 2. Sabihin ang pinakasimpleng bagay na natanggap mo na nagdulot ng kakaibang saya sa iyo at kung kanino ito galing. Pokus sa Tagatanggap , 3. Sabihin kung para kanino ang pagsisikap na ginagawa mo sa iyong buhay. Pokus sa Tagatanggap, 4. Sabihin ang lugar na gustong-gusto mong puntahan pagkatapos ng quarantine., 5. Ipahayag kung saan ka madalang na pumunta na ngayon ay nais mong bisitahin kapag , pwede ka nang lumabas. , Pokus na Ganapan , 6. Magbigay ng dahilan na madalas ikinagagalit ng mga magulang. , Pokus sa Sanhi , 7. Isulat ang paboritong bagay na lagayan ng iyong mga gamit sa eskwela. , Pokus na Gamit , 8. Sabihin kung saan ka nagpunta noong nakaraang Linggo. , Pokus sa Direksyon , 9. Sabihin kung bakit kailangang manatili sa tahanan sa panahong ito. , Pokus sa Layon , 10.Isulat ang dahilan kung bakit kailangang ipagpatuloy ang pag-aaral sa panahon ng , pandemya. , Pokus sa Sanhi

Written by Winona · 37 sec read >


Malayang Tayahin 2


Bumuo ng pangungusap ayon sa pokus ng pandiwang hinihingi.
Gawing gabay ang paksa o hinihinging bagay sa bawat bilang sa pagbuo ng pangungusap.

1. Isulat kung saan ka madalas pumunta sa oras na pananaliksik. Pokus na Ganapan

2. Sabihin ang pinakasimpleng bagay na natanggap mo na nagdulot ng kakaibang saya sa iyo at kung kanino ito galing. Pokus sa Tagatanggap

3. Sabihin kung para kanino ang pagsisikap na ginagawa mo sa iyong buhay. Pokus sa Tagatanggap

4. Sabihin ang lugar na gustong-gusto mong puntahan pagkatapos ng quarantine.

5. Ipahayag kung saan ka madalang na pumunta na ngayon ay nais mong bisitahin kapag

pwede ka nang lumabas.

Pokus na Ganapan

6. Magbigay ng dahilan na madalas ikinagagalit ng mga magulang.

Pokus sa Sanhi

7. Isulat ang paboritong bagay na lagayan ng iyong mga gamit sa eskwela.

Pokus na Gamit

8. Sabihin kung saan ka nagpunta noong nakaraang Linggo.

Pokus sa Direksyon

9. Sabihin kung bakit kailangang manatili sa tahanan sa panahong ito.

Pokus sa Layon

10.Isulat ang dahilan kung bakit kailangang ipagpatuloy ang pag-aaral sa panahon ng

pandemya.

Pokus sa Sanhi ​

Answer:

Explanation:


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.