Education

– matuto ng one ng kan upang mot Moo Kalangan ng mga bagay na moyo mula sa kapaligiran Kailangan ng mga tao ang Kailangan ng mga halaman ang Kailangan ng mga hayop ang. Ang kapaligiran ay mahalaga sapagkat Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat ang salitang Tama kung ang konsepto na may salungguhit ay wasto at Mali kung hindi wasto. Ilagay ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Ang sikat ng araw ang pangunahing pinanggagalingan ng ok na to

Written by Winona · 17 sec read >


– matuto ng one ng kan upang mot Moo Kalangan ng mga bagay na moyo mula sa kapaligiran Kailangan ng mga tao ang Kailangan ng mga halaman ang Kailangan ng mga hayop ang. Ang kapaligiran ay mahalaga sapagkat Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat ang salitang Tama kung ang konsepto na may salungguhit ay wasto at Mali kung hindi wasto. Ilagay ang sagot sa iyong kuwaderno. 1. Ang sikat ng araw ang pangunahing pinanggagalingan ng ok na to​

4e4856d765afd479719978dabd572251

may kasunod pa ba Yan ?


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.